Rezervace

Předautorizace

V závislosti na vytíženosti hotelu můžete být vyzváni ke garanci Vaší rezervace Vaší kreditní/debetní kartou. Předautorizace kreditní karty není platba a žádné finanční prostředky z Vaší kreditní karty nebudou čerpány; je ovšem možné, že se tato bankovní operace na Vašem výpisu z účtu objeví jako čekající transakce / transakce k potvrzení. Pokud tedy budete požádáni o číslo kreditní/debetní karty, bude to z totoho důvodu – předautorizace slouží jako garance dostupnosti finančních prostředků ve výši ceny první noci Vaší rezervace.

local_phone
Reception

+420 222 782 483

place
Czech Republic

Stitneho 13, Prague 3

business
VAT Nr.

CZ6103230529